Nowe Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami pracowników Instytutu

Najnowsze monografie naukowe:
Digital_signal_processing...Krzysztof Sozański
Digital signal processing in power electronics control circuits, second edition / Krzysztof Sozański / London: Springer-Verlag, 2017
ISBN:978-1-4471-7331-1
Prototyping_of_Concurrent..._R.Wisniewski.
Prototyping of Concurrent Control Systems Implemented in FPGA Devices / Remigiusz Wiśniewski / Berlin – Heidelberg : Springer International
Publishing, 2017
ISBN:978-3-319-45810-6
Techniki_Modulacji_..._Piotr_Lezynski.
Techniki modulacju stosowane w falownikach napięcia w aspekcie EMC / Piotr Leżyński / Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2014
ISBN:978-83-7842-202-0
Power_Theories_for_Improved_Power_Quality_G.Benysek.
Power Theories for Improved Power Quality / ed. Grzegorz Benysek, Marian Pasko / Pekin: China Machine Press, 2014 [całość w jęz. chińskim]
ISBN:978-7-111-44230-1
Conducted_Electromagnetic_Interface(EMI)_in_Smart_Grids_R.Smolenski.
Conducted Electromagnetic Interface (EMI) in Smart Grids / Robert Smoleński / Pekin: China Machine Press, 2014 [całość w jęz. chińskim]
ISBN:978-7-111-44326-1
Energooszczędne_i_Aktywne_Systemy_Budynkowe_G.Benysek_M.Jarnut
Energooszczędne i aktywne systemy budynkowe: techniczne i eksploatacyjne aspekty implementacji miejscowych źródeł energii elektrycznej / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut / Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013
ISBN: 978-83-7842-103-0
Tree-Phase_AC-AC_Power_Converters...-P.Szczesniak
Three-phase AC-AC power converters based on matrix converter topology: matrix-reactance frequency converters concept / Paweł Szcześniak / Berlin – Heidelberg: Springer, 2013
ISBN: 978-1-4471-4896-8
Digital_Signal_Processing_in...-K.Sozanski
Digital signal processing in power electronics control circuits / Krzysztof Sozański / London: Springer-Verlag, 2013
ISBN: 978-1-4471-5267-5
Najnowsze artykuły w czasopismach:
Demand side management using DADR automation in the peak load reduction / Szymon Wermiński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, Vol. 67, s. 998-1007
Punkty MNiSW: 45
Impact Factor: 6.798
Comparative analysis of selected energy storage technologies for prosumer owned microgrids / Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Bartosz Waśkowicz // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, Vol. 74, s. 925-937
Punkty MNiSW: 45
Impact Factor: 6.798
Prototyping of Concurrent Control Systems with Application of Petri Nets and Comparability Graphs / Remigiusz Wiśniewski, Andrei Karatkevich, Marian Adamski, Anico Costa, Luis Gomes // IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2017, s. 1-12
Punkty MNiSW: 40
Impact Factor: 2.818
Hybrid transformer with matrix converter / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, Vol. 31, s. 1388-1396
Punkty MNiSW: 30
Impact Factor: 2.032
Application of Stochastic Decentralized Active Demand Response (DADR) System for Load Frequency Control / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński // IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, s. 1-10
Punkty MNiSW: 45
Impact Factor: 3.190

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi publikacjami Instytutu