Badania

Energoelektronika Poznaj profil badań, związanych z układami energoelektronicznymi.
Kompatybilność Nasze zainteresowania obejmują również zagadnienia związane z badaniami kompatybilności elektromagnetycznej.
Smart Grid Praca naukowa Instytutu oscyluje wokół zagadnień związanych z sieciami inteligentnymi.
Publikacje Zapoznaj się z naszymi wybranymi publikacjami!
Seminaria Najlepszym sposobem na prezentację wyników bieżących prac naukowych są seminaria naukowe. Dowiedz się więcej o najnowszych z nich!