Historia i Pracownicy

Instytut Inżynierii Elektrycznej do roku 2000 funkcjonował pod nazwą Instytut Elektrotechniki Przemysłowej. Jego historia sięga pierwszych lat działalności WSInż. w Zielonej Górze, której kontynuatorem jest obecnie Uniwersytet Zielonogórski. Dzisiaj Instytut buduje swoją przyszłość opartą na tradycji, a wszystko to dzięki ludziom oddanym Instytutowi. Dzięki nim, jak chociażby doc. Ryszardowi Branickiemu czy prof. Ryszardowi Strzeleckiemu, wieloletnim dyrektorom Instytutu, możliwe są dzisiaj badania i kształcenie na wysokim poziomie, w tradycyjnych i nowych obszarach elektrotechniki, a w szczególności w zakresie energoelektroniki, jakości energii i kompatybilności elektromagnetycznej oraz procesorów sygnałowych.
Szczególne miejsce w historii Instytutu zajmuje prof. Ryszard Strzelecki. To prof. Strzelecki wyznaczając często wizjonerskie kierunki badań, wprowadził Instytut w XXI wiek. Dzięki jego zaangażowaniu i operatywności powstały nowoczesne laboratoria, w których do dnia dzisiejszego prowadzone są badania naukowe jak i prace zlecone dla przemysłu. W trakcie pracy w Instytucie profesor dochował się m.in. trzech doktorów habilitowanych oraz wielu doktorów.
W Instytucie aktualnie zatrudnionych jest 20 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 4 profesorów, 9-ciu adiunktów oraz 7 asystentów. Ten skład osobowy wyróżnia się niską średnią wieku oraz tendencją do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Niektórzy adiunkci są przed otwarciem kolokwium habilitacyjnego, 5 asystentów ma otwarty przewód doktorski. Pracownicy samodzielni Instytutu są również promotorami rozpraw doktorskich z innych ośrodków. Całość prac w obszarze nauki i dydaktyki wspomaga z zaangażowaniem personel techniczny i administracyjny.

pracownicy

Szczególne miejsce w historii Instytutu zajmują jego emerytowani pracownicy

doc. dr inż. Ryszard Branicki
dr inż. Tadeusz Chamerski
dr hab. inż. Tadeusz Kurowski
dr inż. Hanna Leszczyńska
mgr inż. Sylwester Wiśniewski

My i nasze laboratoria kilkanaście lat wcześniej