Bartosz Waśkowicz

mgr inż. Bartosz Waśkowicz
Stanowisko: asystent
Zakład: IAEiE-A
Telefon: +48 68 328 2258
Pokój: 118, budynek A-37 (Nowa „Stara Hala”)
e-mail: B.Waskowicz@iee.uz.zgora.pl
www: strona prywatna
Publikacje:


Plan zajęć: kliknij