Struktura IIE

Zakład Energoelektroniki (ZE)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Paweł Szcześniak

Pracownicy naukowi zakładu:

prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. Uczelni
dr inż. Jacek Kaniewski
dr hab. inż. Krzysztof Sozański
mgr inż. Bartosz Waśkowicz

Zakład Systemów Elektroenergetycznych(ZSE)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. Uczelni

Pracownicy naukowi zakładu:

prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. Uczelni
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. Uczelni
dr inż. Piotr Leżyński
dr inż. Sławomir Piontek
mgr inż. Szymon Wermiński

Zakład Informatyki Stosowanej (ZIS)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. Uczelni

Pracownicy naukowi zakładu:

dr inż. Grzegorz Bazydło
dr inż. Iwona Grobelna
dr inż. Grzegorz Łabiak
mgr inż. Marcin Wojnakowski


Pracownia Inżynierii Elektrycznej (PIE)

Kierownik pracowni:

mgr inż. Tadeusz Gil

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Witold Kobyłecki
mgr Peter Preston
mgr inż. Marek Szymanek