Struktura IAEiE

Zakład Automatyki Przemysłowej i Energoelektroniki(IAEiE-A)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ

Pracownicy naukowi zakładu:

prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ
dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ
dr hab. inż. Jacek Kaniewski
dr hab. inż. Krzysztof Sozański
mgr inż. Bartosz Waśkowicz

Zakład Systemów Elektroenergetycznych(IAEiE-SE)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ

Pracownicy naukowi zakładu:
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
dr inż. Piotr Leżyński
dr inż. Sławomir Piontek
mgr inż. Szymon Wermiński

Zakład Informatyki Stosowanej i Elektroniki (IAEiE-I)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ

Pracownicy naukowi zakładu:

dr inż. Grzegorz Bazydło
dr inż. Iwona Grobelna
dr inż. Grzegorz Łabiak
mgr inż. Marcin Wojnakowski


Pracownia Inżynierii Elektrycznej (IAEiE-PIE)

Kierownik pracowni:

mgr inż. Tadeusz Gil

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Paweł Grela
mgr inż. Witold Kobyłecki
mgr Peter Preston
mgr inż. Marek Szymanek
inż. Michał Miładowski