Struktura IIE

Zakład Energoelektroniki (ZE)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Paweł Szcześniak

Pracownicy naukowi zakładu:

prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ
dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
dr inż. Jacek Kaniewski
dr hab. inż. Krzysztof Sozański
mgr inż. Bartosz Waśkowicz

Zakład Systemów Elektroenergetycznych(ZSE)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Marcin Jarnut

Pracownicy naukowi zakładu:

prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
dr inż. Piotr Leżyński
dr inż. Sławomir Piontek
dr inż. Jacek Rusiński
mgr inż. Szymon Wermiński

Zakład Informatyki Stosowanej (ZIS)

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. UZ

Pracownicy naukowi zakładu:

dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
dr inż. Grzegorz Bazydło
dr inż. Iwona Grobelna
dr inż. Grzegorz Łabiak


Pracownia Inżynierii Elektrycznej (PIE)

Kierownik pracowni:

mgr inż. Tadeusz Gil

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Witold Kobyłecki
mgr inż. Rafał Kurcewicz
mgr Peter Preston
mgr inż. Marek Szymanek