Michał Miładowski

inż. Michał Miładowski
Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny
Zakład: IAEiE-PIE
Telefon: +48 68 328 7819
Pokój: 315b, budynek A-2
e-mail: M.Miladowski@iee.uz.zgora.pl
www: