Paweł Grela

mgr inż. Paweł Grela
Stanowisko:
Zakład: IAEiE-PIE
Telefon: +48 68 328 2538
Pokój: 118, budynek A-37 (Nowa „Stara Hala”)
e-mail: P.Grela@iee.uz.zgora.pl
www: