Materiały dydaktyczne

Formularz zgłaszania przez studentów na bieżąco uwag dotyczących zajęć zdalnych

prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ
dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ
dr hab. inż. Jacek Kaniewski
dr hab. inż. Krzysztof Sozański
dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
mgr inż. Bartosz Waśkowicz
.
.
Materiały dydaktyczne
.
Materiały dydaktyczne
.
.
dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
dr inż. Piotr Leżyński
dr inż. Sławomir Piontek
mgr inż. Szymon Wermiński
.
.
.
Konsultacje
.
.
dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ
dr inż. Grzegorz Bazydło
dr inż. Iwona Grobelna
dr inż. Grzegorz Łabiak
mgr inż. Marcin Wojnakowski
Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne
.
.

Wykaz zajęć prowadzonych zdalnie

Formularz zgłaszania przez studentów na bieżąco uwag dotyczących zajęć zdalnych

Kierunek Grupa dziekańska Przedmiot Forma zajęć (Wykład/Lab/Projekt)
Automatyka i Robotyka 21 AIR-NP Technika regulacji automatycznej W
Automatyka i Robotyka 21 AIR-SP; 22AIR-SP Technika regulacji automatycznej W
Bioinżynieria 21IB-SP Automatyka i Robotyka W
Automatyka i Robotyka 11 AIR-ND (luty 2020) Teoria Sterowania W
Automatyka i Robotyka 11 AIR-ND (luty 2020) Teoria Sterowania L
Automatyka i Robotyka 31 AIR-NP Algorytmy sterowania cyfrowego W
Automatyka i Robotyka 31 AIR-NP Seminarium dyplomowe I S
Automatyka i Robotyka 31AiR-AP-SP; 32AiR-KSSiD-SP Automatyka napędu elektrycznego W
Automatyka i Robotyka 31AiR-AP-SP Automatyka napędu elektrycznego L
Automatyka i Robotyka 32AiR-KSSiD-SP Automatyka napędu elektrycznego L
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Automatyka napędu przekształtnikowego L
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Automatyka napędu przekształtnikowego W
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC L
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC P
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC W
Informatyka 25INF-SP/A Bazy danych L
Informatyka 25INF-SP/B Bazy danych L
Elektrotechnika 21E-SP Certyfikacja systemów elektroenergetycznych W
Informatyka 11INF-SD (luty 2020) Grafy i sieci w informatyce W
Informatyka 11INF-SD (luty 2020)/A Grafy i sieci w informatyce L
Informatyka 11INF-SD (luty 2020)/B Grafy i sieci w informatyce L
Elektrotechnika 11E-SP Inżynieria materiałowa W
Elektrotechnika 11E-SP/A Inżynieria materiałowa L
Automatyka i Robotyka 31AiR-AP-SP Kompatybilność elektromagnetyczna W
Elektrotechnika 21E-SP Maszyny i napęd elektryczny L
Elektrotechnika 21E-SP Maszyny i napęd elektryczny W
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Maszyny i napęd elektryczny II L
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Maszyny i napęd elektryczny II W
Automatyka i Robotyka 11AiR-SP/B Metody numeryczne L
Automatyka i Robotyka 12AiR-SP/A Metody numeryczne L
Automatyka i Robotyka 31AiR-AP-SP Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe W
Automatyka i Robotyka 31AiR-AP-SP Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe L
Automatyka i Robotyka 21AiR-SD Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W
Elektrotechnika 11E-SP Podstawy elektroenergetyki P
Elektrotechnika 11E-SP Podstawy elektroenergetyki W
Elektrotechnika 11E-SP/A Podstawy elektroenergetyki L
Elektrotechnika 21E-SP Podstawy energoelektroniki L
Elektrotechnika 21E-SP Podstawy energoelektroniki W
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Projekt grupowy P
Automatyka i Robotyka 31AiR-AP-SP Seminarium dyplomowe I P
Elektrotechnika 31E-SPiE-SP Seminarium dyplomowe I P
Informatyka 21INF-IK-SD Seminarium specjalistyczne P
Informatyka 22INF-ISI-SD Seminarium specjalistyczne P
Inżynieria Biomedyczna 31IB-SP Techniki obrazowania medycznego W
Inżynieria Biomedyczna 31IB-SP/A Techniki obrazowania medycznego L
Inżynieria Biomedyczna 31IB-SP/B Techniki obrazowania medycznego L
Elektrotechnika 21E-SP Technika wysokich napięć W
Elektrotechnika 21E-SP Technika wysokich napięć L
Informatyka 11INF-SD (luty 2020) Techniki modelowania programów W
Informatyka 11INF-SD (luty 2020)/A Techniki modelowania programów L
Informatyka 11INF-SD (luty 2020)/B Techniki modelowania programów L
Elektrotechnika 11E-SP/A Teoria obwodów I L
Elektrotechnika 21E-SP Teoria obwodów II Ć
Elektrotechnika 21E-SP Teoria obwodów II W
Automatyka i Robotyka 11AiR-SP; 12AiR-SP Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W
Elektrotechnika 11E-SP Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W
Automatyka i Robotyka 31AiR-NP Automatyka napędu elektrycznego W
Automatyka i Robotyka 31AiR-NP Automatyka napędu elektrycznego L
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Automatyka napędu przekształtnikowego L
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Automatyka napędu przekształtnikowego W
Elektrotechnika 21E-NP Certyfikacja systemów elektroenergetycznych W
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa P
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa L
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa W
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020) Elektromechaniczne systemy napędowe W
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/A Elektromechaniczne systemy napędowe L
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/B Elektromechaniczne systemy napędowe L
Informatyka 11INF-ND (luty2020) Grafy i sieci w informatyce W
Informatyka 11INF-ND (luty2020)/A Grafy i sieci w informatyce L
Informatyka 11INF-ND (luty2020)/B Grafy i sieci w informatyce L
Elektrotechnika 11E-NP Inżynieria materiałowa W
Elektrotechnika 11E-NP/A Inżynieria materiałowa L
Elektrotechnika 11E-NP/B Inżynieria materiałowa L
Elektrotechnika 12E-SPiE-ND Kompatybilność elektromagnetyczna L
Elektrotechnika 12E-SPiE-ND Kompatybilność elektromagnetyczna P
Elektrotechnika 12E-SPiE-ND Kompatybilność elektromagnetyczna W
Elektrotechnika 21E-NP Maszyny i napęd elektryczny L
Elektrotechnika 21E-NP Maszyny i napęd elektryczny W
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Maszyny i napęd elektryczny II L
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Maszyny i napęd elektryczny II W
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/A Metody numeryczne w technice L
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/B Metody numeryczne w technice L
Elektrotechnika 11E-NP Podstawy elektroenergetyki P
Elektrotechnika 11E-NP Podstawy elektroenergetyki L
Elektrotechnika 11E-NP Podstawy elektroenergetyki W
Elektrotechnika 21E-NP Podstawy energoelektroniki L
Elektrotechnika 21E-NP Podstawy energoelektroniki W
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Projekt grupowy P
Elektrotechnika 12E-SPiE-ND Projektowanie przemysłowych systemów sterowania L
Elektrotechnika 12E-SPiE-ND Projektowanie przemysłowych systemów sterowania P
Elektrotechnika 12E-SPiE-ND Projektowanie przemysłowych systemów sterowania W
Elektrotechnika 23E-ND (luty 2019) Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania L
Elektrotechnika 23E-ND (luty 2019) Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania W
Elektrotechnika 12E-SPiE-ND Seminarium dyplomowe I S
Elektrotechnika 31E-SPiE-NP Seminarium dyplomowe I P
Elektrotechnika 23E-EiE-ND (luty 2019) Seminarium dyplomowe II P
Informatyka 22INF-ISI-ND (luty19 Seminarium specjalistyczne P
Elektrotechnika 23E-ND (luty 2019) Seminarium specjalistyczne P
Elektrotechnika 23E-ND (luty 2019) Systemy sterowania przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej L
Elektrotechnika 23E-ND (luty 2019) Systemy sterowania przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej W
Elektrotechnika 23E-EiE-ND (luty 2019) Systemy sterowania przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej L
Elektrotechnika 23E-EiE-ND (luty 2019) Systemy sterowania przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej W
Automatyka i Robotyka 11AiR-ND (luty2020) Systemy zdarzeniowe L
Automatyka i Robotyka 11AiR-ND (luty2020) Systemy zdarzeniowe W
Elektrotechnika 21E-NP Technika wysokich napięć W
Informatyka 11INF-ND (luty2020) Techniki modelowania programów W
Informatyka 11INF-ND (luty2020)/A/B Techniki modelowania programów L
Elektrotechnika 21E-NP Teoria obwodów II Ć
Elektrotechnika 21E-NP Teoria obwodów II W
Automatyka i Robotyka 11AiR-ND (luty2020) Układy wykonawcze automatyki W
Automatyka i Robotyka 11AiR-ND (luty2020) Układy wykonawcze automatyki L
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020) Wybrane zagadnienia teorii obwodów I W
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/A Wybrane zagadnienia teorii obwodów I L
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/B Wybrane zagadnienia teorii obwodów I L
Elektrotechnika 11E-CSP-ND; 12E-SPiE-ND; 13E-EiE-ND Wybrane zagadnienia teorii obwodów II W
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020) Zakłócenia w układach elektroenergetycznych W
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/A Zakłócenia w układach elektroenergetycznych L
Elektrotechnika 11E-ND (luty2020)/B Zakłócenia w układach elektroenergetycznych L
Automatyka i Robotyka 11AiR-NP Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W
Elektrotechnika 11E-NP Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem L
Energetyka Gr. E20S (Filia Sulechów) Maszyny elektryczne W
Energetyka Gr. E10N (Filia Sulechów) Podstawy elektroniki W
Lekarski 1LEK-JMS 19/20 Technologie informatyczne L
Lekarski 1LEK-JMN 19/20 Technologie informatyczne L
Szkoła Doktorska 11SDNSiT Trendy badań cz.1: Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne W