Kompatybilność

Badania naukowe zespołu koncentrują się na zagadnieniach związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną systemów elektroenergetycznych zawierających interfejsy energoelektroniczne. Dotyczą one zarówno mechanizmów powstawania zaburzeń ich propagacji w sieciach nn i SN jak i interakcji z obwodami kontrolno sterującymi stosowanymi w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych. Prace zespołu dotyczą również opracowania skutecznych metod ograniczania poziomu zaburzeń oraz zwiększania odporności systemu na ich oddziaływanie.

Do najistotniejszych osiągnięć zespołu można zaliczyć:

 • opracowanie kompensatorów napięć zaburzeń dla przekształtników AC/DC, AC/DC/AC, DC/DC,
 • opracowanie algorytmów sterowania przekształtników, pozwalających ograniczyć gabaryty stosowanych kompensatorów napięć zaburzeń,
 • analizę rozpływu zaburzeń w sieciach nn i SN,
 • opracowanie metod pomiaru sumarycznych zaburzeń generowanych przez wiele przekształtników,
 • opracowanie modeli statystycznych pozwalających na szacowanie sumarycznych zaburzeń pochodzących od wielu przekształtników,
 • opracowanie modeli matematycznych pozwalających na szacowanie ryzyka występowania błędów transmisji danych, powodowanych zaburzeniami przewodzonymi, w układach z transmisją szeregową.


SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

 • dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
 • dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ
 • dr hab. inż. Robert Smoleński
 • dr inż. Marcin Jarnut
 • mgr inż. Piotr Leżyński

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie

[1]. Kempski A., Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach napędów przekształtnikowych, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005 .- 162 s. , ISBN: 83-89712-70-9.
[2]. Smolenski R., Conducted electromagnetic interference (EMI) in smart grids, Springer-Verlag, London 2012, 160 s., ISBN 978-1-4471-2960-8. DOI: 10.1007/978-1-4471-2960-8.

Czasopisma

[1]. Smolenski R., Bojarski J., Kempski A., Lezynski P., Time Domain Based Assessment of Data Transmission Error Probability in Smart Grids with Electromagnetic Interference, Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 57, no. 10, 2014. DOI: 10.1109/TIE.2013.2263772.
[2]. Smolenski R., Jarnut M., Benysek G., Kempski A., AC/DC/DC Interfaces for V2G Applications-EMC Issues, Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 60, no. 3, pp. 930–935, 2013. DOI: 10.1109/TIE.2012.2188876
[3]. Bojarski J., Smolenski R., Kempski A., Lezynski P., Pearson’s random walk approach to evaluating interference generated by a group of converters, Applied Mathematics and Computation, vol. 219, no. 12, s. 6437—6444, 2013. DOI: 10.1016/j.amc.2012.12.088
[4]. Smoleński R., Jarnut M., Benysek G., Kempski A., CM voltage compensation in AC/DC/AC interfaces for smart grids, Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, vol. 59, no 4, s. 513-523, 2011. Link do artykułu
[5]. Smoleński R., Selected conducted electromagnetic interference issues in distributed power systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences , vol. 57, no 4, s. 383—393, 2009. Link do artykułu

Patenty i zgłoszenia patentowe

[1]. Kempski A., Benysek G., Smoleński R., Jarnut M., Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych, Numer: 394306, data zgłoszenia: 22-03-2011.
[2]. Kempski A., Benysek G., Smolenski R., Jarnut M., Filtr zaburzeń wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energoelektronicznymi, Numer: 396815, data zgłoszenia: 31-10-2011.
[3]. Leżyński P., Kempski A., Sposób przekształcenia energii dwóch źródeł napięcia stałego na energię prądu przemiennego, Numer: P.397337 .- Data zgłoszenia : 12-12-2011.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

[1]. Grant NCN Nr umowy: UMO-2011/03/N/ST7/00445 (2012.07.22 – 2014.02.22) „Pasożytnicze zjawiska elektromagnetyczne w nowoczesnych układach przekształcania energii elektrycznej”
[2] Grant KBN Nr N N510 333537 (2009.08.31 – 2012.03.01) „Zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone i metody ich ograniczania w rozproszonych systemach generacji i przekształcania energii elektrycznej”.
[3]. Grant KBN Nr 8 T10A 034 21 (01.08.2001 – 31.12.2003) „Metody kształtowania widma zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne”.
[4]. Grant KBN Nr 8 T10A 039 16 (02.01.1999 – 31.12.2000) „Filtry aktywne składowej niezrównoważenia (FASN) napięcia wyjściowego trójfazowych falowników napięcia”.