Grzegorz Benysek

prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
Stanowisko: prof. zwyczajny
Zakład: IAEiE-SE
Telefon: +48 68 328 2417
Pokój: 114, budynek A-37 (Nowa „Stara Hala”)
e-mail: G.Benysek@iee.uz.zgora.pl
www: strona prywatna
Publikacje:


Plan zajęć: kliknij
Tematy prac dyplomowych: kliknij