Grzegorz Benysek

prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
Stanowisko: Dyrektor Instytutu
Zakład: ZSE
Telefon: +48 68 328 2538
Pokój: 411a, budynek A-2
e-mail: G.Benysek@iee.uz.zgora.pl
www: strona prywatna
Publikacje:


Plan zajęć: kliknij
Tematy prac dyplomowych: kliknij