Jacek Kaniewski

dr hab. inż. Jacek Kaniewski
Stanowisko: adiunkt
Zakład: IAEiE-A
Telefon: +48 68 328 2346
Pokój: 117, budynek A-37 (Nowa „Stara Hala”)
e-mail: J.Kaniewski@iee.uz.zgora.pl
Publikacje:


Plan zajęć: kliknij