Robert Smoleński

dr hab. inż. Robert Smoleński,prof. Uczelni
Stanowisko: Zastępca Dyrektora
Zakład: ZSE
Telefon: +48 68 328 2377
Pokój: 32, budynek A-9 (Stara Hala)
e-mail: R.Smolenski@iee.uz.zgora.pl
www: strona prywatna
Publikacje:


Plan zajęć: kliknij
Tematy prac dyplomowych: kliknij