Krzysztof Sozański

dr hab. inż. Krzysztof Sozański
Stanowisko: adiunkt
Zakład: IAEiE-A
Telefon: +48 68 328 2567
Pokój: 107, budynek A-37 (Nowa „Stara Hala”)
e-mail: K.Sozanski@iee.uz.zgora.pl
www: strona prywatna
Publikacje:


Plan zajęć: kliknij
Tematy prac dyplomowych: kliknij