Tadeusz Gil

mgr inż. Tadeusz Gil
Zakład: IAEiE-PIE
Telefon: +48 68 328 2548, 2343
Pokój: 104, budynek A-37 (Nowa „Stara Hala”)
e-mail: T.Gil@iee.uz.zgora.pl