Propozycje tematów prac dyplomowych
dr inż. Robert Smoleński

L.p.

Temat

1.

Analiza pracy przekształtników matrycowych w kontekście zaburzeń przewodzonych

2.

Stanowisko dydaktyczne do pomiaru odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

3.

Analiza pasywnych metod ograniczania zaburzeń przewodzonych

4.

Sprzężenia pasożytnicze w pasywnych filtrach zaburzeń elektromagnetycznych

5.

Bezpieczeństwo funkcjonalne a EMC urządzeń medycznych

6.

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym z medycznych urządzeń obrazujących

7.

Filtr zaburzeń elektromagnetycznych z ekranowanym transformatorem separującym

8.

Badanie odporności, układów transmisji danych, na zaburzenia przewodzone

9.

Aplikacja umożliwiająca automatyczne pomiary zaburzeń przewodzonych zwykorzystaniem analizatora widma

10.

Aplikacja umożliwiająca automatyczne pomiary zaburzeń promieniowanych zwykorzystaniem analizatora widma

11.

Sprzężenia pasożytnicze w typowych instalacjach elektrycznych nn

12.

Zaburzenia przewodzone generowane przez świetlówki energooszczędne

13.

Badania zaburzeń elektromagnetycznych w miejscu zainstalowania urządzeń zwykorzystaniem anteny pętlowej

14.

Tematy uzgadniane indywidualnie z prowadzącym